הדרך למטבח

אפשר כבר להתחיל לדמיין…

תודה שבחרתם רגבה. מרגע זה ואילך, נעשה הכל כדי לדאוג לשביעות רצונכם המלאה. תהליך ההתקנה מורכב מכמה שלבים, אנחנו מכנים אותם "תחנות". לקראת כל "תחנה" נדרשת גם הכנה שלכם. חשוב לנו ליידע אתכם כבר עכשיו מהן התחנות העומדות לפנינו. כך נוכל לעבור מתחנה לתחנה בקלות, ביעילות ולא פחות חשוב – באווירה טובה.

תחנה ראשונה: מדידה והכנת האתר

הגוף האחראי: סניף רגבה.
בתחנה זו יימדד השטח על ידי מודד מוסמך של רגבה.
כיצד עליכם להתכונן: אתם מתבקשים לעדכן את הסניף המטפל כאשר החלל המיועד לריהוט מטויח ומרוצף (ללא טיח וריצוף אי אפשר למדוד באופן מדויק).
במעמד זה נתאם מועד למדידה.

תחנה שנייה: תכנון סופי לפני העברה לייצור

הגוף האחראי: סניף רגבה
בתחנה זו יסוכמו הפרטים הטכניים: חומרים, גוונים, ידיות, פרטי עיצוב ופרטים אחרים.
כיצד עליכם להתכונן: אנא דאגו למסור למעצב/ת את רשימת מכשירי החשמל והמפרטים הטכניים שתרכשו עבור המוצר של רגבה. פרטים בנושא אינסטלציה, נקודות חשמל וגז יימסרו לכם מיד בסיום התכנון. עליכם להעביר תכניות אלה למבצע בשטח/קבלן.

תחנה שלישית: אספקה

הגוף האחראי: מחלקת השירות בסניף.
בסיום התכנון תשובץ הזמנתכם לסדרת ייצור במפעל. זמן האספקה המשוער יימסר לכם במעמד זה. מועד סופי לאספקה יימסר לכם כשלושה שבועות מראש.
לידיעתכם: מועד ההרכבה לא יחול ביום האספקה ויתואם בנפרד, אלא אם ייקבע אחרת.

תחנה רביעית: הרכבה

שלב א' – הכנות להרכבה

תאריך האספקה הוא סופי ואינו ניתן לשינוי, על כן אתם מתבקשים לוודא שהאתר מוכן:
1. יש לוודא שהשטח שבו יורכבו הארונות נקי ופנוי מפסולת ומפריטים אחרים.
2. יש לוודא גמר כל עבודות ההכנה – בנייה, הריסה, אינסטלציה, גז, מים וחשמל (כולל הרכבת חלונות ודלתות).
שימו לב: אחסון הריהוט לאחר השלמת הייצור יחויב בתשלום.

שלב ב' – הרכבה

יום ההרכבה יתואם על ידי מחלקת השירות בסניף ימים אחדים לפני יום האספקה הסופי. ביום ההרכבה לא יוכלו בעלי מקצוע נוספים לעבוד בחלל החדר. לקראת יום ההרכבה, אנא ודאו שקיים מקור חשמל להפעלת כלי עבודה.
לידיעתכם, ההרכבה הראשונה תכלול את כל הפריטים שאפשר להתקין לפני ביצוע עבודות משלימות.
יתר העבודות (ארונות המונחים על השיש, דלפקים וכו') יבוצעו לאחר התקנת משטחי העבודה (שיש/אבן קיסר/קוריאן וכו').

שלב ג' – מדידת משטח העבודה

מדידת משטח העבודה (שיש/אבן קיסר/קוריאן וכו') תיעשה מיד לאחר ההרכבה הראשונה, בתיאום עם איש השיש. במקרה שמשטח העבודה הוזמן ברגבה, אנו נדאג לתיאום. אם המשטח לא הוזמן ברגבה, עליכם לדאוג לתיאום מדידת המשטח.
אספקה והתקנת משטח העבודה – עד 14 ימי עבודה לאחר ביצוע המדידה.

שלב ד' – גמר הרכבה

תאריך לגמר ההרכבה יתואם לאחר סיום ביצוע כל העבודות המשלימות על ידי בעלי המקצוע השונים, כולל התקנת מוצרי חשמל על ידי הספקים.
עבודות משלימות אשר לא הוזמנו דרך מטבחי רגבה, כגון: משטחי עבודה, ברזים, כיורים ומכשירי חשמל – יטופלו ויתואמו על ידיכם מול הספקים.
יש לאחסן חלקים ואביזרים שלא מותקנים בשלב הראשון במקום נקי ומאובטח.

שלב ה' – אחריות

הגוף האחראי: מחלקת השירות בסניף.
בסיום ההרכבה, יעביר לכם המתקין טופס אישור גמר הרכבה. אנא חתמו עליו ומסרו אותו חזרה למתקין.
באותו מעמד תימסר לכם גם תעודת אחריות ובה, בין היתר, הוראות ניקוי וטיפול. אנא קראו אותה בעיון ומלאו אחר ההוראות.

אנו מאחלים לכם שנים ארוכות של הנאה ממוצרי רגבה.

 
טוען...
טוען, נא להמתין