{{searchTotal}} תוצאות
לחיפוש
בנושא "{{term}}"

2023 Regba kitchen Challenge

מודרני, קלאסי, כפרי, סקנדינבי, תעשייתי, מינימליסטי, אורבאני עוד ועוד – עולם העיצוב משופע בשלל כינויים והגדרות לסגנונות אסתטיים שונים.

סגנון הוא מערכת אסתטית “מוצקה” שחוצה את גבולות הזמן וצולחת אותם. מדובר בשפת עיצוב המבוססת על ערכים ומאפיינים מובחנים, שצמחה והתגבשה על רקע תנאים פיזיים מסוימים, כתגובה לאירועים תקופתיים, ו/או כתוצר של  תהליכים והלכי רוח תרבותיים/מקומיים. שלושת הסגנונות המוכרים ביותר הם: מודרני, כפרי וסקנדינבי, שמאופיינים כסגנונות פופולריים ומבוקשים. כל אחד מהם קשור לסגנונות נוספים כמו טוסקני, פרובנסי, אורבאני ומינימליסטי. הסגנונות מתפתחים בהתאם לתנאים הפיזיים ולתהליכים התרבותיים. קיימות גם “זליגות” בין-סגנוניות, מבוססות על עקרונות חשיבה דומים ופרשנויות יצירתיות גמישות.

המטבח הוא לב הבית ומקום מפגש משפחתי. תכנון ועיצוב המטבח חיוניים בבנייה ושיפוץ, המשלבים אסתטיקה מרהיבה מטבחים פונקציונליים מתקדמים.

כחלוצת תרבות המטבחים בארץ, המעודדת מצוינות ואיכות בעיצוב מטבחים ואשר נזקפת לזכותה מסורת של איכות בלתי מתפשרת הנמשכת כבר למעלה מ-75 שנה , הכריזה חברת מטבחי רגבה על תחרות המטבחים היפים בישראל  Regba kitchen Challenge .

התחרות נחלקה לשלוש קטגוריות סגנוניות – סגנון מודרני, כפרי וסקנדינבי, ולקול הקורא שהופץ לקראתה נענו אדריכלים ומעצבים רבים. בכל קטגוריה זכו שלושה מטבחים, שנבחרו ע”י חבר שופטים, הכלל אנשי מקצוע מובילים בזירת האדריכלות, העיצוב, ה  life style והאירוח; האדריכליות אירנה גולדנברג וסיגל ברנוביץ, בעלות סטודיו, האדריכל יוסי פרידמן, השף ישראל אהרוני, ומנכ”ל רגבה קובי מוטיב.